Make your own free website on Tripod.com

malaysiaflag.gif (9484 bytes)

Mymail.gif (14893 bytes)

IKRAR PELAJAR  TIGS

Kami mengakui dan menerima keistemewaan-keistemewaan dan tanggungjawab yang diberikan kepada kami  pada hari  ini sebagai Pelajar TIGS Bestari  dan berjanji  tidak akan menyalahgunakannya.

Dengan ini kami dengan sesungguhnya berikrar, bahawa kami akan :

 

Kami berjanji dan berikrar  untuk mematuhi  syarat-syarat Perjanjian TIGS Bestari.

Kami faham bahawa barang siapa yang melanggar Perjanjian Pelajar TIGS   Bestari  ini bolah dikenakan tindakan  disiplin ke atasnya.