Make your own free website on Tripod.com

 Penemail.gif (18043 bytes) Light.gif (3895 bytes)

MATLAMAT DAN OBJEKTIF

 

 

MATLAMAT

Mendidik dan membimbing pelajar-pelajar untuk mencapai kejayaan yang cemerlang serta bertanggung-jawab memastikan persekitaran yang kondusif dan terkawal agar pelajar-pelajar berpeluang mencapai kejayaan cemerlang dalam semua bidang.

OBJEKTIF

1. Meningkatkan pencapaian murid    ketahap yang lebih tinggi dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.

2   Menambah serta memupuk minat belajar yang tinggi dan berkekalan dikalangan pelajar.