Make your own free website on Tripod.com

Msbulet.gif (481 bytes)

MISI TIGS

MEWUJUDKAN IKLIM YANG  SIHAT , SELAMAT  DAN   MENYERONOKKAN UNTUK SEMUA WARGA SEKOLAH.

MENYEDIAKAN PRASARANA DAN PERKAKASAN  IT  YANG LENGKAP DAN TERKINI.

MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI DAYA FIKIR,  KREATIF   SERTA PRODUKTIF AGAR MEREKA MENJADI TEKNOPRENURS YANG BERHEMAH TINGGI.

MENYEDIAKAN SATF GURU DAN BUKAN GURU YANG BERILMU, BERKETRAMPILAN CERDAS DAN CEKAP TEKNOLOGI.

MENYEDIAKAN PELUANG KEPADA WARGA SEKOLAH SUPAYA BERSIFAT GLOBAL.

MEMBINA PERKONGSIAN BESTARI ANTARA SEKOLAH DAN KOMUNITI