Make your own free website on Tripod.com

Light.gif (3895 bytes)

VISI TIGS

KAMI WARGA TIGS BERILTIZAM MEMPERTINGKATKAN MARTABAT BANGSA MELALUI TRADISI KECEMERLANGAN ILMU BERASASKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT UNTUK MENYEDIAKAN GENARASI BERDAYA SAING YANG SIHAT DI PERINGKAT GLOBAL BERPANDUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.